PRIVACYVERKLARING EN AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.


Zuid-West Kozijnen vormt samen met Zuidwest Solar één bedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22035503.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken:
Door gebruik te maken van de diensten of producten van Zuid-West Kozijnen beschikken wij over uw persoonsgegevens.
De gegevens waarover wij beschikken zijn:

-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw e-mailadres
-Uw telefoonnummer
-Uw bankrekeningnummer
-Eventueel (indien u een bedrijf heeft) BTW-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor:
Deze gegevens gebruikt Zuid-West Kozijnen voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor de levering van onze zonnepanelen op het juiste adres. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de levering van of reparatie aan uw zonnepanelen, of om te reageren op een offerte-aanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens:
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze producten of diensten, kunnen wij uw gegevens na 5 jaar verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens 5 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens:
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computer waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computer zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden:
Zuid-West Kozijnen gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor haar eigen diensten en leveringen. Wij delen uw gegevens nooit met andere bedrijven of instanties en zullen nooit toestemming geven aan derden om u te benaderen.
Wel maken wij voor onze administratie gebruik van een accountantsbureau, deze beschikken derhalve ook over uw gegevens.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zwkozijnen.nl, wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies
Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken
Onze website houdt géén statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie.
Het enige wat wordt opgeslagen is:


-Land van herkomst
-Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier
Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website beschikken wij over uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen (zoals hackers), omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.